Algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze website is een product van MYbusinessmedia. MYbusinessmedia accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen.

 

Contact

MYbusinessmedia

Postbus 58

7400 AB Deventer

klantenservice@mybusinessmedia.nl

 


Copyright

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYbusinessmedia is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan MYbusinessmedia. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van MYbusinessmedia. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.


Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia die op deze site van toepassing zijn.

 

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia die op deze site van toepassing zijn.


Privacy Statement

MYbusinessmedia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

MYbusinessmedia legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw abonnement. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen (zie colofon).

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van MYbusinessmedia te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 

Klik hier voor de overige voorwaarden van MYbusinessmedia die van toepassing zijn op Stoomonline.nl

 

© 2017 MYbusinessmedia