Colofon

Uitgeverij

Stoomonline.nl is een product van MYbusinessmedia Holding B.V..

 

Uitgever

Arjan Stoeten
 

Marketing

Stella de Jong

 

Abonnementen

Afdeling Klantenservice
0570-504 325
klantenservice@stoomonline.nl

 

Abonnementsprijs 12 maanden

€ 420,- excl. btw en administratiekosten. Abonnementen voor minimaal een jaar en tot wederopzegging.

 

 

Auteursrechten

Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgeverij MYbusinessmedia Holding B.V. legt gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Uw gegevens kunnen door uitgeverij MYbusinessmedia Holding B.V., of door zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit melden aan Uitgeverij MYbusinessmedia Holding B.V., tav Marketing, Postbus 58, 7400 AB in Deventer