Colofon

Uitgeverij

Stoomonline.nl is een product van Mybusinessmedia.

 

Uitgever

Elsbeth Lamfers
 

Redactie

Edwin Muller

Jan Koopmans

Jose Pot

Henk de Vries

Nathan Strik

 

Marketing

Ina Jolij

 

Abonnementen

Afdeling Klantenservice
0570-504 325
klantenservice@stoomonline.nl

 

Abonnementsprijs 12 maanden

€ 420,00,- excl. btw en administratiekosten, geldig tot 31 december 2014. Abonnementen voor minimaal een jaar en tot wederopzegging.

 

 

Auteursrechten

Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgeverij MYbusinessmedia legt gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Uw gegevens kunnen door uitgeverij MYbusinessmedia, of door zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit melden aan Uitgeverij MYbusinessmedia, tav Marketing, Postbus 58, 7400 AB in Deventer