Inleiding

Bij alle technische installaties kunnen zich storingen voordoen, ook al is de uitvoering van deze installaties door de huidige stand der techniek sterk geperfectioneerd. Ketelinstallaties zijn voorzien van elektrische schakelingen waarbij, in geval van storing, door middel van een optisch signaal (verklikkerlampje) op het schakelpaneel wordt aangegeven welke storing zich heeft voorgedaan. Afhankelijk van de brandstofsoort, zijn er meer of minder beveiligingen aanwezig, die een storing in de bedrijfsvoering van de installatie kunnen veroorzaken. In dit hoofdstuk zullen de meest voorkomende storingsgevallen worden behandeld. Er kunnen zich storingen voordoen die bestaan uit een aantal factoren, die gezamenlijk de storing bepalen. Het is dan zaak deze factoren stuk voor stuk te elimineren om zodoende de oorzaak van de storing te achterhalen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Inleiding?