Thermische oliecircuits

Veel industriële processen vergen warmte, geleverd op een tamelijk hoog temperatuurniveau van 150 tot 300 °C en hoger. Typische processen en warmteverbruikers op hoge temperatuur zijn onder andere:
– persen van spaanderplaten;
– verwarmen van bitumentanks;
– destillatie op hoge temperatuur;
– polymerisatiereacties;
– rubberproductie en -vulcanisatie;
– textielindustrie: drogen en warmtefi xeren op hoge temperatuur;
– productie van kunstharsen;
– productie van kunstfoliën, plakband, ...;
– productie van voorgebakken frieten;
– droging van zuiveringsslib;
– enzovoort.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Thermische oliecircuits?