Flenzen

Flensverbindingen hebben tot doel leidingen losneembaar met elkaar te verbinden, veelal zijn ze genormaliseerd volgens DIN (Deutsche Industrie Norm), doch raffinaderijen en enkele andere grotere ondernemingen voeren flenzen volgens ANSI of BS. (American Normalisation & Standardisation Institute of Britisch Standard). Het principe is nagenoeg identiek.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Flenzen?