Wervel-debietmeters

Wervels komen in alle stromingen voor. Dit kunnen enkele wervels of draaiingen zijn. Draaiingen zijn met de Engelse naam ‘Swirl’ aan te duiden. In een stroming kunnen ook veel werveltjes voorkomen en deze zijn met de Engelse benaming ‘Vortex’ aan te duiden.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Wervel-debietmeters?