De bouw van de restricties

Er zijn meerdere soorten restricties. In feite kan iedere weerstand worden gebruikt voor het meten van hoeveelheden. Dat kunnen procesonderdelen zijn, maar dat kunnen ook onderdelen van leidingsystemen zijn. In de loop der tijden zijn enkele restricties naar voren gekomen, die algemeen toepassing vinden. Deze zijn gestandaardiseerd. Uitsluitend deze restricties worden behandeld met verwijzing naar de
normen, waarin deze staan beschreven.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over De bouw van de restricties?