Geluid

Geluid wordt veroorzaakt door trillingen die zich door de lucht voortplanten. We spreken over de frequentie van trillingen. Deze wordt uitgedrukt in Herz (Hz). De hoeveelheid Hz geeft het aantal trillingen per seconde aan. Geluid wordt gemeten in decibel (dB). Het menselijk oor kan maar een bepaalde hoeveelheid dB verwerken zonder schadelijke gevolgen, zoals doofheid. Vandaar dat altijd moet worden getracht de geluidoverlast op iedere werkplek, dus ook in het ketelruim, zo laag mogelijk te houden.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Geluid?