Arbeid

Arbeid (W) is de inspanning die moet worden geleverd om een lichaam te verplaatsen. In formulevorm is dit: arbeid = kracht × afgelegde weg. De arbeid wordt uitgedrukt in Joule (J). Arbeid is een vorm van energie. We onderscheiden twee vormen, namelijk arbeidsvermogen van plaats en arbeidsvermogen van beweging. Een lichaam dat in rust is, maar toch onderhevig aan een uitwendige kracht, bezit potentiële energie of arbeidsvermogen van plaats. Een lichaam dat onder invloed van een uitwendige kracht gaat bewegen, krijgt kinetische energie of arbeidsvermogen van beweging.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Arbeid?