Reynolds getal

Het Reynolds-getal is vernoemd naar de Engelse natuurkundige Osborne Reynolds (1842 – 1912) die als eerste dit dimensieloze getal hanteerde. Het getal stelde oorspronkelijk de verhouding weer tussen de krachten die door de traagheid en de viscositeit ontstaan en dit getal speelt thans in de moderne stromingsleer een belangrijke rol. Het blijkt namelijk dat bij nagenoeg alle stromingsprocessen niet de snelheid maar het Reynoldsgetal de maatgevende grootheid is.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Reynolds getal?