Verdampen

Zodra een vloeistof wordt verwarmd en de temperatuur het kookpunt bereikt begint de verdamping. Hoe meer warmte wordt toegevoerd hoe sneller de verdamping zal plaatsvinden. Bij een stijging van de temperatuur zal de dampbelvorming het eerste plaats vinden aan de wanden, waar kleine gasbelletjes zijn gevormd en vastgehouden worden in kleine oneffenheden van het wandmateriaal. Deze belletjes gaan samenklonteren en zodra de dampspanning groot genoeg is zullen ze naar het oppervlak stijgen. Voor het vormen van deze grotere dampbellen is warmte nodig die aan de omliggende vloeistof wordt onttrokken.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Verdampen?