Emissies bij verbranding

Bij ieder verbrandingsproces ontstaan emissies, die in meer of mindere mate schadelijke effecten kunnen hebben op het milieu door het veroorzaken van luchtverontreiniging. Onder emissies wordt in dit kader verstaan kleine hoeveelheden van een stof in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, die bij de verbranding ontstaat en met de rookgassen wordt meegevoerd en uiteindelijk in de buitenlucht terecht komt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Emissies bij verbranding?