Rest- en afvalstoffen

Rest- en afvalstoffen komen, net als andere brandstoffen, voor in de drie aggregatietoestanden,gasvormig, vloeibaar en als vaste stof. In gasvormige en vloeibare toestand is het voorkomen echter beperkt en deze vormen van reststoffen zijn in het algemeen makkelijk te verstoken terwijl, mits de verbranding op de juiste temperatuur plaats vindt, er geen of weinig problemen ontstaan in het kader van de milieuwetgeving.
In vaste vorm is de hoeveelheid reststoffen vele malen groter en ook zeer divers.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Rest- en afvalstoffen?