Theoretische vlamtemperatuur

De theoretische vlamtemperatuur wordt bepaald door de hoeveelheid warmte in het brandstof/luchtmengsel die vrijkomt bij verbranding in de vorm van voelbare warmte en die gebruikt wordt voor het opwarmen van de verbrandingsprodukten hieruit. Bij gelijke calorische waarde van de brandstof zal de theoretische vlamtemperatuur hoger zijn bij een kleiner volume van de verbrandingsprodukten (bijvoorbeeld geringe luchtovermaat).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Theoretische vlamtemperatuur?