Vloeibare brandstoffen

De vloeibare brandstoffen behoren voor het grootste deel tot een reeks produkten, die bij de verwerking van aardolie ontstaan. Aardolie is een mengsel van een zeer groot aantal koolwaterstofverbindingen met een zeer sterk uiteenlopende structuur. Deze structuur hangt af van de omstandigheden, waaronder de koolwaterstoffen zijn gevormd en hiermede hangt samen dat de samenstelling en de eigenschappen van vindplaats tot vindplaats verschillen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Vloeibare brandstoffen?