Begrippen en definities

In de terminologie, die in het ketelbedrijf wordt gebezigd, komt men een groot aantal begrippen en definities tegen, die soms specifiek voor (stoom)ketels gelden en soms in de warmtetechniek algemeen toepasbaar zijn. Vaak zijn deze aanduidingen ontstaan uit het vakjargon in het verleden of overgenomen uit buitenlandse talen en inmiddels geheel ingeburgerd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Begrippen en definities?