Constructiedetails

Afhankelijk van de indeling van de ketels, zoals gegeven in hoofdstuk 3150, worden hier voor verschillende keteltypen enige constructie details besproken, die van belang zijn bij de beoordeling van de kwaliteit van een ketel. Hierbij speelt de toegepaste brandstof een belangrijke rol, maar ook de steeds meer toegenomen warmtebelasting van de verschillende keteldelen als gevolg van een betere kennis van materialen en lasverbindingen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Constructiedetails?