Thermische oliesystemen

Sommige productieprocessen of systemen vereisen temperaturen, die op een dermate hoge waarde liggen dat, bij toepassing van een warmtetransportmedium zoals verzadigde stoom, zeer hoge drukken vereist zijn. Een alternatief hiervoor zou het gebruik van oververhitte stoom kunnen zijn, doch ook in dat geval is toch nog een relatief hoge druk nodig.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Thermische oliesystemen?