Warmte-overdracht in ketels

In ketels vindt warmtetransport plaats door verschillende vormen van warmte-overdracht. In de vuurhaard of de vuurgang waarin het stookproces plaatsvindt zijn alle vormen van warmteoverdracht aanwezig doch in het nageschakelde gedeelte, vaak ook convectie-VO genoemd, treedt in het algemeen slechts warmte-overdracht door convectie en geleiding op.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Warmte-overdracht in ketels?