Massa

Als er over één begrip sprake is van een Babylonische spraakverwarring dan is dat zeker van toepassing op het begrip ‘massa’. Ondanks nationale en internationale afspraken is hier nog steeds geen sluitende overeenstemming over. In het kort gesteld is massa een grootheid die we met een balans meten.
Het betreft hier een bepaald facet, namelijk door een zwaartekracht te worden aangetrokken. Aangezien de zwaartekracht op aarde van plaats tot plaats verschilt zouden we bij het meten met een ander weegtoestel dan een balans verschillen krijgen. Bij een balans moet het gewicht links evenveel zijn als het gewicht rechts, wil de balans in evenwicht zijn. Het doet er dan niet meer toe op welk punt van de aarde we meten, overal krijgen we dezelfde uitslag. Zelfs als het mogelijk zou zijn deze metingen op een planeet met een veel groter zwaarteveld of op de maan met een veel kleiner zwaarteveld uit te voeren, zouden we dezelfde uitslagen krijgen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Massa?