Ontwateringen

In pijpleidingen, waarmee verzadigde stoom wordt getransporteerd, ontstaat condensaat als gevolg van de afkoeling van de stoom. Dit wordt wel ‘begin-condensatie’ genoemd. De hoeveelheid condensaat is afhankelijk van het warmteverlies van de leiding. Dit verlies wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de isolatie alsmede door de lengte van de leiding.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Ontwateringen?