Flensverbinding

In een chemische installatie vindt het productieproces voornamelijk plaats in een aantal apparaten. Om de grondstoffen, hulpstoffen en tussenproducten van en naar deze apparaten te transporteren wordt gebruikgemaakt van pijpleidingen. Kortheidshalve worden pijpleidingen met leidingen aangeduid. Deze leidingen moeten natuurlijk met elkaar en met de apparaten worden verbonden. Dit kan (en gebeurt ook op veel plaatsen) door lassen. Op onderhoudsgevoelige plaatsen en op plaatsen waar appendages en dergelijke in de leidingen ingebouwd zijn, wordt echter gebruikgemaakt van flenzen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Flensverbinding?