Condensaatsystemen

Voor de meeste productieprocessen is warmte nodig. De benodigde warmte kan worden verkregen via direct gestookte systemen of uit
een verwarmingsmedium als warm- of heetwater, stoom of thermische olie. Wanneer voor stoom is gekozen dan kan dit medium ook worden toegepast voor bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking door middel van stoomturbines of het bevochtigen van producten.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Condensaatsystemen?