Stoom- en condensaatleidingen

Bij de toepassing van stoom en condensaat is een aantal specifieke voorwaarden van toepassing waaraan het leidingsysteem moet voldoen teneinde een betrouwbare en bedrijfszekere installatie te verkrijgen. Met name ligt hierbij het accent op de kwaliteit van het medium (temperatuur, druk, agressiviteit), de geldende voorschriften, de expansiemogelijkheden en de ondersteuningen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Stoom- en condensaatleidingen?