Warmteterugwinning uit spuiwater

Spui ontstaat bij het proces van het maken van stoom. Er wordt water met een kleine verontreiniging in de ketel gevoerd en er wordt stoom, in principe zonder verontreinigingen, uit de de ketel onttrokken; de verontreinigingen blijven dus in de ketel achter. Verontreinigingen zijn meestal zouten, zoals calcium carbonaat, silicaten, chloriden etc., en omdat deze in de ketel achterblijven wordt de concentratie steeds hoger en zou, als een kritische waarde zou worden overschreden, tot schade kunnen leiden.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Warmteterugwinning uit spuiwater?