Benutting restwarmte

Benutting van restwarmte is een algemene term. In diverse hoofdstukken is al gesproken over specifieke warmteterugwinning, voor de gebieden waar dit traditioneel wordt toegepast. Er zijn nog veel bronnen van warmte die kunnen worden aangeboord en van nut kunnen worden gemaakt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Benutting restwarmte?