Rendementsbepaling

Om de werking van een installatie, toestel of apparaat te beoordelen, moet men weten welk deel van de toegevoerde energie in nuttige arbeid wordt omgezet. Deze verhouding wordt nuttig effect of rendement genoemd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Rendementsbepaling?