Wetten en normen m.b.t. de geluidsproductie en beperking van hinder

Bij de aanvang van een project waar een stoomproducerend apparaat bij betrokken is, bijvoorbeeld een stoomketel en de bijbehorende appendages, zijn er tal van bijzondere wetten waarmee de projectontwikkelaar rekening moet houden. Naast alle calorische aspecten en rendementen zijn er een aantal richtlijnen en wetten die betrekking hebben op het geluid. Het gaat hierbij met name om de beperking van de
hinder in de rest van het gebouw of in de omgeving.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Wetten en normen m.b.t. de geluidsproductie en beperking van hinder?