Restlevensduurbepaling

In de jaren na de tweede wereldoorlog is op grote schaal in de industrie geïnvesteerd in de energievoorziening. Van de installaties, die in die tijd (jaren ’50 en ’60) gebouwd zijn, zijn een aantal nog steeds operationeel. Bij het bereiken van de ontwerplevensduur wordt de vraag relevant wat de nog te verwachten restlevensduur (RLD) van de installatie is. Dezelfde vraag geldt voor installaties van recentere datum.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Restlevensduurbepaling?