Verbranding

In de moderne ketelbouw worden bij het ontwerp en de constructie van ketels hoge eisen gesteld aan de levensduur en het thermisch rendement. De levensduur wordt onder meer bepaald door een juiste materiaalkeuze in combinatie met een aanvaardbare thermische belasting van de betreffende keteldelen. Het rendement van de ketel/brandercombinatie wordt geoptimaliseerd door een zo laag mogelijke temperatuur van de rookgassen aan de uitlaat van de ketel. Immers het verlies aan warmte in de rookgassen is de grootste verliespost in de warmtebalans van een ketel!

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Verbranding?