Volume

Volume is een inhoudsmaat, die wordt verkregen door bijvoorbeeld van een vat de lengte, breedte en hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. Dus l x b x h = V, uitgedrukt in m3. Door hieraan de normaaltemperatuur te koppelen ontstond het begrip ‘normaal kubieke meter’. Bij de invoering van de SI-eenheden kwam de eenheid ‘normaal kubieke meter’ echter te vervallen. Hiervoor in de plaats kregen we volume (V), ‘normaal volume’ (Vn) of ‘standaard volume’ (Vst), allen uitgedrukt in m3. Met de wet van Boyle-Gay-Lussac (P1x V1 : T1 = C) wordt uit het volume V het normaal of standaardvolume Vn of Vst berekend. Hierin is de normale druk 1 bar en de normale temperatuur 0 °C, 15 °C, 16,67 °C of 20 °C. Omdat vaak onduidelijk is wat de normale toestand is, is de grootheid ‘normaal volume’ aanvechtbaar en onwerkbaar.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Volume?