Warmte

Warmte is een vorm van energie, opgewekt door moleculaire en atomaire beweging. In de techniek kennen we vele vormen van warmte, we spreken over: vrije warmte, de warmte die zich door temperatuursverandering manifesteert; latente of gebonden warmte, de warmte die niet in de temperatuur tot uiting komt; soortelijke warmte, de verhouding tussen de hoeveelheden warmte die een zekere gewichtshoeveelheid van een zekere stof en een gelijke hoeveelheid water voor dezelfde stijging in temperatuur nodig hebben; warmtehoeveelheid, de hoeveelheid warmte die bij de bron ontstaat door verbrandingvan brandstof; warmte-afgifte, de warmte die op de een of andere manier wordt overgedragen; warmtebelasting, letterlijk de grootte van de warmte, meestal echter gebruikt als de grootheid die de hoeveelheid warmte per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid aangeeft; warmtebehandeling, gebruikelijk in de metaaltechniek om de tijdens de vormgevingsprocessen ontstane spanningen te elimineren; warmtebron, de bron die de warmte uitstraalt, dit kan zowel een natuurlijke bron, de zon, als een mechanische bron, een vlam, zijn; warmtegeleiding, de mate waarin warmte door een materiaal wordt voortgeplant.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Warmte?