Reduceren

Reduceren kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. In het algemeen betekent reduceren het terugbrengen van de hoeveelheid. In de stoomtechniek wordt echter met reduceren bedoeld het verminderen van de druk. In de meeste gevallen wordt dit bereikt door het verkleinen van de doorstroomopening via smoorkleppen of reduceerventielen. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een drukopbouw en de andere kant van de vernauwing een drukverlaging. Door deze drukverlaging wordt de snelheid van het medium vergroot, als gevolg van de toename van het volume. De hierdoor ontstane snelheden zijn in de meeste gevallen ongewenst, omdat zij de oorzaak kunnen zijn van cavitatie. Veelal zal worden geprobeerd de druk te verlagen
zonder enorme snelheidsvermeerdering te krijgen. Dit wordt dan gedaan door vergroting van de leidingdiameter of een getrapte reductie. Na iedere trap ontstaat er voor de volgende een druknivellering, waardoor ook de snelheid meer wordt begrensd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Reduceren?