Gewicht

Bij het invoeren van de SI eenheden zijn in feite de begrippen gewicht en soortelijk gewicht komen te vervallen. Het ons vertrouwde gewicht werd in het SI massa en het soortelijk gewicht werd dichtheid. Toch blijft de benaming gewicht nog een rol spelen. Wanneer de kilogram gezien wordt als een kracht spraken we van kilogramgewicht. Later werd dit kilogramkracht (kgf). In de techniek is men er op een zeker tijdstip toe overgegaan om de grootheid massa te vervangen door de grootheid normgewicht. Die overigens nu weer algemeen als gewicht wordt aangeduid, waarmee we weer terug zijn bij het begin. Voor het begrip soortelijk gewicht kenden we vele omschrijvingen namelijk: relatieve dichtheid, soortelijk gewicht en dichtheid. Bij de invoering van het SI bleef alleen de term dichtheid overeind. In het SI betekent dit: massa : normaal volume = dichtheid (kg/m3). In de loop der tijd is er echter voor het begrip dichtheid weer een aantal andere benamingen ontstaan, zoals soortelijke massa, specifieke massa en volumieke massa. Aangezien in de techniek de toevoeging specifiek steeds meer terrein gaat winnen gaat onze voorkeur uit naar de benaming ‘specifieke dichtheid’. Dit ook al omdat bij verschillende andere begrippen ook de toevoeging specifiek wordt gebruikt, zoals bij specifiek volume (m3/kg) en specifieke enthalpie (J/kg).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Gewicht?