Oververhitten

Bij de stoomproductie bevindt zich in de gevormde stoom nog een hoeveelheid fijn verdeelde waterdruppeltjes. We noemen dit onverzadigde of natte stoom. In het stoombedrijf willen we droge verzadigde stoom hebben, waaruit al het water is verdwenen. Bij het snel openen van de hoofdstoomafsluiter bestaat de kans dat door de snelheid van de stoom water wordt meegezogen. Ouderen onder ons kennen ongetwijfeld nog de zogenaamde waterslag, die vaak optrad bij het combineren van twee of meer ketels en wanneer de druk in die ketels niet exact hetzelfde was. Dit kon in ernstige gevallen leiden tot leidingbreuk en in het ergste geval wilde ook de hoofdstoomafsluiter weleens exploderen. Kortom, water en stoom in één leiding verdragen elkaar slecht.
We moeten dus zorgen dat de stoom absoluut droog is en in sommige gevallen ook oververhit naar de machines, turbines of andere werktuigen wordt gevoerd. Hiervoor wordt de verzadigde stoom verwarmt tot een punt die boven de verzadigingstemperatuur ligt. We noemen dit oververhitten en de extra toegevoerde warmte aan de verzadigde stoom wordt de oververhittingswarmte genoemd

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Oververhitten?