Druk

De druk is een kracht die op een wand wordt uitgeoefend. Bij de invoering van het SI-stelsel werden ook de begrippen absolute en effectieve druk geïntroduceerd. In het oude stelsel werd de druk met P weergegeven, in het nieuwe stelsel is dat p = absolute druk en pe = effectieve druk. Bij stoom hebben we in feite alleen te maken met de absolute druk, de effectieve druk wordt gebruikt bij het maken van sterkteberekeningen. Ook pamb werd ingevoerd, dit is de absolute druk van de omgeving (ambient) en geeft het verband aan tussen p en pe.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Druk?