De engineering

Onder engineering worden, in het kader van de procesinstrumentatie, alle handelingen verstaan, die nodig zijn voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk meetresultaat. Het berekenen van hoeveelheden met restricties is reeds in één van de voorgaande paragrafen behandeld. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de meting en aanvullende voorzieningen. Met andere woorden: er wordt aandacht besteed aan het constructieve aspect van het meten. Het fabriceren van de restrictie(s) met de maatnauwkeurigheden blijft daarbij buiten beschouwing.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over De engineering?