Niet lineaire debietmeters

Het meetprincipe van verschildruk elementen is eenvoudig. Met een diametervernauwing wordt een extra weerstand in de stroming aangebracht. Volgens de continuïteitsvergelijking, die ook wel de massabalans wordt genoemd, en de stromingsvergelijking van Bernoulli zal, door het verkleinen van de diameter, de snelheid toenemen en de druk afnemen. Meer stroomafwaarts herstelt de stroming zich, maar er is een blijvend drukverschil.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Niet lineaire debietmeters?