Productie van elektrische energie

Elektrische energie is in de moderne maatschappij onmisbaar. De productie van elektrische energie gebeurt in de ontwikkelde westerse maatschappij bijna uitsluitend hetzij met thermische machines (namelijk stoomturbines, gasturbines en verbrandingsmotoren) hetzij met waterkracht (hydraulische turbines). Het gebruik van windenergie en zonne-energie voor de productie van elektriciteit speelt tot nu toe slechts een marginale rol. Afhankelijk van de evolutie van de fossiele energieprijzen en van de officiƫle bereidheid om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, kan in dit beeld op middellange tot lange termijn verandering komen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Productie van elektrische energie?