Energiebesparende maatregelen met betrekking tot stoominstallaties

Energiebesparing is van belang om de reserves aan fossiele brandstoffen te sparen en vanwege internationale afspraken over het klimaatbeleid. In december 1997 is in het Japanse Kyoto het protocol onder het Klimaatverdrag afgesloten. Daarin is voor de Europese Unie een reductiedoelstelling afgesproken van 8% van de zes broeikasgassen ten opzichte van het jaar 1990. Deze doelstelling moet gemiddeld over de periode 2008 – 2012 zijn gerealiseerd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Energiebesparende maatregelen met betrekking tot stoominstallaties?