Ketelregelingen

Een ketelinstallatie moet zodanig worden bediend, dat aan de eis wordt voldaan, dat deze op elk moment de gevraagde hoeveelheid stoom met de gewenste druk en temperatuur produceert. Daar in de meeste bedrijven het stoomverbruik niet constant is, daarentegen soms sterk varieert, is de toepassing van een automatische regeling van de stoomproductie in veel gevallen noodzakelijk. De eis, welke hierboven omschreven is voor de ketel, wordt dan tevens de basis bij het ontwerpen van de regelinstallatie.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Ketelregelingen?