Regeling van stoom- en gasturbines

Voor de opwekking van elektrische energie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van draaistroomgeneratoren. Deze kunnen worden aangedreven door stoomturbines, gasturbines, verbrandingsmotoren, waterkrachtturbines, windturbines, etc.. Bij de drie eerst genoemde vormen van aandrijving is zelfopwekking van elektrische energie rendabel, indien men ook een equivalente warmtebehoefte heeft en hierin voorziet in combinatie met de zelfopwekking, hetgeen ook wel wordt aangeduid met de term WKK (Warmte/Kracht Koppeling, zie hoofdstuk 14000). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de regeling van de aandrijvende werktuigen (prime movers) van deze installaties, ofwel de regeling van stoom- en gasturbines.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Regeling van stoom- en gasturbines?