Basisbegrippen uit de regeltechniek

Hoewel het vakgebied van de regeltechniek niet binnen het bestek van dit handboek valt, is het toch zinvol om enkele basisbegrippen uit de regeltechniek te bepreken, alvorens de diverse regelsystemen in het stoombedrijf nader te belichten. Regeltechniek houdt zich bezig met systemen, die ten doel hebben bepaalde grootheden van een proces volgens een voorop gesteld plan te laten verlopen. Het proces is de installatie of het werktuig, waar men iets mee wil doen, of iets aan wil doen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Basisbegrippen uit de regeltechniek?