Systemen van WKK

De opwekking van warmte en kracht is een proces dat vele jaren oud is. ‘Warmte’ in de vorm van stoom of warmwater was - en is nog steeds - nodig om bepaalde processen in een fabriek goed te laten verlopen en wordt ook gebruikt als lokaalof ruimteverwarming. ‘Kracht’ wordt gebruikt om werktuigen aan te drijven. Dit kan rechtstreeks door een motor of turbine aan het werktuig te koppelen of indirect door gebruik te maken van elektriciteit via een elektromotor. Indien in een bedrijf beide vormen van energie nodig zijn is een combinatie van deze twee energie-omzettingen een voor de hand liggende oplossing. Doch om een aantal redenen werd meestal gebruik gemaakt van een gescheiden opwekking, daar elektriciteit nagenoeg overal en tegen een redelijke prijs beschikbaar is, terwijl eigen opwekking een hoge investering en vakbekwaam personeel vereist.Voor een bedrijf wordt dit meestal als een branche-vreemde activiteit gezien die men liever aan derden overlaat.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Systemen van WKK?