Bijstookinstallaties

Wanneer in een warmte/kracht-installatie een gasturbine wordt toegepast, kan gebruik worden gemaakt van het feit dat in de uitlaatgassen van de gasturbine nog zoveel zuurstof aanwezig (13 tot 15 volume%) is, dat op betrekkelijk eenvoudige wijze deze zuurstof kan worden benut voor de verbranding van extra toe te voeren brandstof aan de nageschakelde afgassenketel. Het voordeel hiervan is dat de capaciteit van de afgassenketel kan worden opgevoerd, terwijl dit zogenoemde ‘bijstoken’ met een zeer hoog thermisch rendement plaats vindt. Globaal wordt wel eens gesproken over het bijstoken met een rendement van 100%, hetgeen niet helemaal juist is daar de met de bijstookbrandstof gevormde rookgassen een geringe verhoging van het rookgasvolume tot gevolg heeft waardoor het rookgasverlies in beperkte mate wordt vergroot.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Bijstookinstallaties?