Voorbeschouwing WKK

Warmte-Kracht-koppeling (WKK) is een begrip dat in de laatste jaren in de Nederlandse industrie steeds meer opgang heeft gevonden. Nieuw is dit begrip echter niet, daar in het verleden - toen de elektriciteitsvoorziening nog niet zo’n grote vlucht had genomen - deze vorm van energievoorziening ook veel werd toegepast. In het verleden werd met behulp van stoommachines en door middel van riemen het drijfwerk van een fabriek aangedreven terwijl in een later stadium - toen elektromotoren algemeen goed waren geworden - met dezelfde stoommachine een generator werd aangedreven voor de opwekking van elektriciteit.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Voorbeschouwing WKK?