Begrippen

Onder het pinch point van een stoomketel wordt het temperatuursverschil tussen de verdampingstemperatuur van het water in de verdamper van de ketel en de eindtemperatuur van de rookgassen aan het einde van de verdamper verstaan. Het pinch point is altijd een positief getal. Het pinch point is een maat voor de efficiency van de ketel. Deze ligt normaal rond de 6-10 °C. Verlaging van het pinch point door middel van het vergroten van het Verwarmend Oppervlak (VO) van de verdamper is een kostbare zaak. Het temperatuursverschil is immers zo klein dat een enorme VO toename slechts een kleine pinch point verlaging tot gevolg zal hebben.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Begrippen?