Trillingsmeting en conditiebewaking van stoom- en gasturbines

Preventieve onderhoudsprogramma's voor roterende machines, zoals stoom- en gasturbines en pompen, gebaseerd op het periodiek nemen van proeven en het verrichten van inspecties, zijn sterk verbeterd door het gebruik van instrumenten voor de controle van trillingen. Hoewel preventief onderhoud heeft bewezen waardevol te zijn voor het verhogen van de productie en het doen afnemen van ongeplande stilstand, is er geleidelijk een onderhoudsfilosofie ontwikkeld waarbij directe metingen van de toestand van de machine worden gebruikt om 'toestandsafhankelijk onderhoud' uit te voeren.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Trillingsmeting en conditiebewaking van stoom- en gasturbines?