Kernsplijting en kernfusie

Atoomkernen van het isotoop U-235 kunnen door kernsplijting worden gesplitst tot kleinere kernen onder het uitzenden van straling, warmte en neutronen. Het uraniumisotoop 235 splitst zich in twee ongelijke stukken tot andere isotopen van elementen zoals strontium (Sr), xenon (Xe), cesium (Cs) of jodium (I). Deze splijtingsproducten zenden veelal straling uit en zijn daarom radioactief.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Kernsplijting en kernfusie?