Definities

Definities zijn samenvattende omschrijvingen van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander kan worden verward. Deze lijst zal in de looptijd van dit handboek verder worden gecompleteerd, zodat van alle in dit boek gebruikte begrippen een duidelijke omschrijving wordt gegeven.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Definities?